Data Analyse

Door het gebruik van EA-Match krijgt u de mogelijkheid voor een maandelijkse DATA-ANALYSE. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door u en uw collega’s ingevoerde gegevens. Alles in een overzichtelijk geheel met tot doel het ondersteunen van u en uw team. Eventueel aangevuld met onderwijs specifieke adviezen waardoor u meer inzicht in uw onderwijsproces en -kwaliteit krijgt, waaronder realtime overzichten van de diverse monitoren.

Denk hierbij aan benchmarking tussen docenten, teams, afdelingen en bedrijven. Voor het Praktijkonderwijs en het VSO denk hierbij ook aan de uitstroomdoelen, t.w. Wonen, Werken, Vrije tijd, Burgerschap en Toeleiding naar arbeid.

De mogelijk vertrouwelijke informatie zal u via een aparte procedure ter beschikking worden gesteld. (AVG)