Data Analyse

“De vraag naar data-analyse in het onderwijs groeit. Er is behoefte om de schaarse middelen in het onderwijs (zoals docenten en de tijd die zij hebben) zo effectief mogelijk in te zetten; goede ondersteuning op het micro- niveau is daarvoor gewenst. Data kan hier hulp bieden. Daarnaast is de longitudinale analyse van de prestaties van de student gewenst om de kwaliteit van begeleiding of de juistheid van een gegevens schooladvies te analyseren. Beiden zijn nu vrij moeilijk.”

bron: www.kennisnet.nl

Door het gebruik van EA-Match krijgt u de mogelijkheid voor een maandelijkse DATA-ANALYSE. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door u en uw collega’s ingevoerde gegevens. Alles in een overzichtelijk geheel met tot doel het ondersteunen van u en uw team. Eventueel aangevuld met onderwijs specifieke adviezen waardoor u meer inzicht in uw onderwijsproces en -kwaliteit krijgt, waaronder realtime overzichten van de diverse monitoren.

Denk hierbij aan benchmarking tussen docenten, teams, afdelingen en bedrijven. Voor het Praktijkonderwijs en het VSO denk hierbij ook aan de uitstroomdoelen, t.w. Wonen, Werken, Vrije tijd, Burgerschap en Toeleiding naar arbeid.

De mogelijk vertrouwelijke informatie zal u via een aparte procedure ter beschikking worden gesteld. (AVG)


Download hier de brochure
voor StageMatchT!