ISK / NT2

Per leerling, per vak, per periode, per leerlijn, te allen tijden direct inzicht en overzicht over de ontwikkeling van het talent.

Voor optimale flexibiliteit bij in-door- en uitstroom.

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied.

De ISK (Internationale SchakelKlas) is een opleiding voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Leerlingen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen, leren in twee jaar zoveel dat ze naar het voortgezet onderwijs kunnen. Het basisprogramma bestaat voornamelijk uit Nederlands, maar ook CKV, sport, maatschappijleer en rekenen|wiskunde. Aan het eind van het traject volgt een schakelperiode waarin je alle vakken van het voortgezet onderwijs krijgt.


Download hier de brochure
voor StageMatchT!