Praktijkleren

In een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt op de werkvloer. … Bij alle vormen van werken in een leerbedrijf wordt er een combinatie gemaakt tussen een aantal dagen werken en een aantal dagen naar school.

Praktijkleren is meer dan stage. EA-Match koppelt leren op school aan leren in de praktijk.


Download hier de brochure
voor StageMatchT!