EA-Match voor u als management

Met EA-Match kunt u als management de school scherp in beeld krijgen, zodat uw sturingsmogelijkheden sterk worden vergroot en ook de inspectieverantwoording steeds gemakkelijker wordt!

Managementinformatie

  • Alle door uw docenten en mentoren vastgelegde gegevens zijn in diverse overzichten op te roepen
  • De overzichten zijn zowel op-maat gemaakt als ook door u zelf op-maat samen te stellen
  • Maak werkbesprekingen met uw docenten concreet met behulp van de Cockpit en de groeps-/ en klasoverzichten

Onderwijstijdmeter

  • Alle onderwijstijd wordt in één overzichtelijke balk gecombineerd
  • Lestijd, stagetijd en ook individuele begeleidingstijd worden afgezet tegen de verwachte onderwijstijd
  • U krijgt direct in beeld hoe de stand van zaken is bij iedere leerling

Beheer van (branche-)certificaten

  • Houd overzicht in de behaalde (branche-)certificaten
  • U kunt de bijbehorende bestanden opslaan in de online opslag
  • Draai overzichten uit voor het totaalbeeld per leerjaar, klas of groep

BRON-koppeling

  • In EA-Match kunnen PrO scholen de volledige leerlingadministratie beheren middels de BRON koppeling naar DUO

 

 


Download hier de brochure
voor StageMatchT!