(V)MBO / Entree

Per leerling, per vak, per periode, per leerlijn, te allen tijden direct inzicht en overzicht over de ontwikkeling van het talent.

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Op het vmbo ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Door veel te leren en/of te doen, komen zij in aanraking met verschillende vakgebieden. Dat is heel belangrijk, want zo kunnen ze na vier jaar goed kiezen welk vak zij gaan leren op het mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs). Niet alle leerlingen zijn hetzelfde. De één leert gemakkelijk, de ander werkt liever met zijn handen. Leerlingen krijgen onderwijs aangeboden op de manier die het beste bij hen past.

De entreeopleiding bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een MBO-2 opleiding.
Met de Entree-opleiding kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor het vinden (en behouden) van een baan. De opleiding duurt 1 tot 2 jaar.

Om een entreeopleiding te volgen moeten de leerlingen aan de volgende toelatingseisen voldoen: De leerling is op 1 augustus van het schooljaar 16 jaar en/of de leerling voldoet niet aan de eisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4.


Download hier de brochure
voor StageMatchT!