Waarom EA-Match?

Digitaal LVS

Met EA-Match beschikt u over een compleet individueel leerlingvolgsysteem, inclusief de directe doormelding van Verzuimmeldingen naar DUO en ontvangst van OSO-dossiers

StagematchT

De docent coacht de leerling/deelnemer doelgericht tijdens de stage, BPV of arbeidstoeleiding, met inzet van procesmatige leerlijnen.

Data-analyse & Management

Met EA-Match heeft het management de school ook per klas scherp in beeld en met daarbij de mogelijkheid van periodieke Data-analyse

Maatwerk voor doelgroepen

Ons Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) ondersteunt de docent