Waarom EA-Match?

Digitaal LVS en LAS

EA-Match beschikt naast een compleet individueel LVS ook over de BRON-koppeling (voor PrO), directe doormelding Verzuim naar DUO en ontvangst van OSO-dossiers

StagematchT

De docent coacht de leerling/deelnemer doelgericht tijdens de stage, BPV of arbeidstoeleiding.

Data-analyse & Management

Met EA-Match heeft het management de school en/of de Vakroute (Vakcollege) scherp in beeld en beschikt over periodieke Data-analyse

Maatwerk voor doelgroepen

Ons Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) ondersteunt de docent