Waarom EA-Match?

LVS en LAS in één systeem

EA-Match beschikt naast een compleet individueel LVS ook over de BRON-koppeling (voor PrO), directe doormelding Verzuim naar DUO en ontvangst van OSO-dossiers

StageMatchT

Wil jij leerlingen doelgerichter en doeltreffender coachen tijdens hun stage, BPV of arbeidstoeleiding? Maak dan gebruik van StageMatchT

Data-analyse & Management

Met EA-Match heeft het management de school en/of de Vakroute (Vakcollege) scherp in beeld en beschikt u over periodieke Data-analyse

Maatwerk voor doelgroepen

Hoe laat je zien als school dat je alles uit de leerling hebt gehaald?