StageMatchT

Wil jij leerlingen doelgerichter en doeltreffender coachen tijdens hun stage, BPV, arbeidstoeleiding of praktijkleren? Wil jij graag eenvoudiger en effectiever contact hebben met het stagebedrijf? En wil jij concrete tools die je helpen om leerlingen tijdens de stageperiode te coachen? Dan kan StageMatchT jou helpen!

StageMatchT van EA-Match is een applicatie om de arbeidstoeleiding te professionaliseren voor de ervaren en beginnend docent. De app is ingericht voor iedere specifieke opleiding in het VSO, Praktijkonderwijs, VMBO, Entree, MBO, NT2/ISK. Het maakt dus niet uit of leerlingen een opleiding volgen in bv. de sector techniek of horeca.  Via een laptop, tablet of smartphone krijgt de docent toegang tot alle informatie.

Voor docenten en begeleiders is er een webapplicatie beschikbaar waar zij real-time de voortgang stage van de leerlingen kunnen bijhouden en sturen. Zo kunnen zij altijd laten zien aan de leerlingen waar zij staan in hun ontwikkeling arbeidstoeleiding..

Daarnaast is bij de ontwikkeling onderzocht hoe docenten zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden in hun begeleiding.

Organiseren, administreren en beheren van het complete stageproces, van matching en plaatsing tot begeleiding en beoordeling 

Stagebedrijven, met contactinformatie, worden in EA-Match geregistreerd en onderhouden. Selectie, matching en plaatsing wordt ondersteund op basis van stage historie, regio en stagevoorkeuren van de leerling.

Voor het MBO is de integratie met White Label Stagemarkt.nl standaard beschikbaar. White Label Stagemarkt.nl is een webdienst van de samenwerkende kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, waarmee onderwijsinstellingen de database achter Stagemarkt.nl volledig kunnen integreren in de eigen ICT-omgeving. 

Begeleiding en beoordeling

Per actieve stage zijn uitgebreide mogelijkheden tot het opvoeren van bewijslast en digitale archivering van opdrachten en verslagen. Met inlogmogelijkheden voor stagedocenten en (externe) praktijkbegeleiders. Verschillende waarderingsmogelijkheden kunnen worden gedefinieerd en toegekend. Resultatenbeheer, beoordeling en eventuele toekenning van studiepunten verloopt uiteraard conform de reglementen van de school.


Download hier de brochure
voor StageMatchT!